top of page

Naujienos

Search

Po co dane jest nam poznanie bólu/cierpienia.

Ból/cierpienie towarzyszy nam przez całe życie. Objętość ludzkiego bólu/cierpienia jest niezwykle ogromna i przybiera różne formy. Rozróżniamy ból/cierpienie fizyczny oraz psychiczny czy psychologiczny, którego powodem może być zdrada, samotność, strata itd.

Z punktu widzenia psychologii egzystencjalnej ból/cierpienie jest konkretnym nieprzyjemnym doświadczeniem psychicznym spowodowanym zdarzeniami losowymi, pod wpływem których pojawia się w człowieku poczucie bezsensu i bezsilności.

Według klasyfikacji egzystencjalno rozróżniamy cztery wymiary ludzkiego cierpienia:

a) Wymiar somatyczny, gdzie cierpienie jest bólem fizycznym (zranienia,

choroby, zaburzenia funkcjonowania, jak problemy ze snem czy migreny).

b) Wymiar psychologiczny, gdzie cierpienie jest powiązane ze stratą czegoś

albo kogoś (uczucia typu: niepokój, ociężałość i napięcie, brak emocji,

pustka i psychologiczny ból lub zranienie).

c) Wymiar duchowy (osobowy), gdzie źródłem cierpienia jest doświadczenie

autoalienacji, niebycia sobą wywołaną absencją czegoś, co jest niezbędne

do spełnionej realizacji istnienia (uczucia typu: poczucie braku bezpieczeństwa, nadużycie zaufania, rozpacz, brak relacji, niesprawiedliwość,

wyrzuty sumienia, poczucie winy).

d) Wymiar dynamiczny, gdzie przyczyną cierpienia egzystencjalnego jest niezdolność orientacji w większym kontekście, w którym możemy zrozumieć

nasze życie i nasze działania, sukcesy czy też bezsensowny los (uczucia

typu: daremności, braku sensu życia).

Stopień bólu/cierpienia zależy od różnych czynników, takich jak doświadczenie, dojrzałość osoby. Nie ma jednoznacznego zdania, czy przeżywanie bólu/cierpienia jest niezbędne, ale w pewnym sensie można twierdzić, że jest on koniecznością rozwoju każdego człowieka.

Ciekawe i głębokie uwagi na temat bólu/cierpienia znajdziemy u samego Viktora

E. Frankla. Według niego człowiek dzięki bólu/cierpieniu (homo patiens) ma możliwość komunikowania się ze światem. Ból/cierpienie jest więc uważany w logoterapii za sposób komunikacji międzyosobowej i tak naprawdę może mieć pozytywną wartość w procesie przemiany człowieka. Frankl mówi o bólu/cierpieniu, jako o życiowym egzaminie czy próbie, ponieważ sens bólu/cierpienia spoczywa w tym, w jaki sposób człowiek wyrównuje się z bólem/cierpieniem. Rzeczą naturalną jest to, że człowiek się buntuje przeciwko bólu/cierpieniu, który go dotyka. Niemniej jednak nadanie bólu/cierpieniu jakiegokolwiek celu jest kryterium jego akceptacji.

Człowiek cierpiący nie zawsze może wpływać na koleje swojego losu, ale ma

możliwość zmiany swojego stosunku do bólu/cierpienia.

Nadanie bólu/cierpieniu sensu zależy od nas samych.

Ludzie doświadczający ból/cierpienie potrzebują nie tylko pomocy przy leczenia bólu fizycznego, ale szeroko rozumianego wsparcia psychicznego.

178 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page